Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyhed Fristen for indsigelser forlænget - Lokalplan for boliger på Nebbegård ved Sjælsø

Fristen for indsigelser forlænget - Lokalplan for boliger på Nebbegård ved Sjælsø

Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har d. 18. marts 2024 godkendt at forlænge fristen for indsigelser til Lokalplan 168 – For Nebbegård og forslag til kommuneplantillæg 6 til d. 28. juni 2024.

Lokalplanens baggrund og formål

Lokalplanen for området er igangsat på baggrund af grundejers ønske om at revitalisere området og omdanne eksisterende bebyggelse til boliger. 

Formålet med lokalplanen er at udlægge lokalplanområdet til helårsbeboelse i eksisterende bygninger og at sikre bevaring af kulturhistoriske, landskabelige og arkitektoniske værdier. Det er samtidig lokalplanens formål at sikre offentlighedens adgang til og fra området samt at sikre, at lokalplanområdet fastholdes i landzone.

Kommuneplantillæg

Lokalplanforslaget kræver kommuneplantillæg for at tilvejebringe de overordnede planmæssige rammer, som gør det muligt at lokalplanlægge for, at præcisere områdets anvendelse så det bliver tydeligt at der kan indrettes boliger i eksisterende bebyggelse, dertil justeres rammeafgrænsningen mellem 3.O2 og 3.L1.

Din mulighed

Høringsperioden er fra den 8. februar 2024 til og med den 28. juni 2024.

Skriftlige bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene skal være Hørsholm Kommune i hænde senest den 4. april 2024. Når høringsperioden er afsluttet, vil de indkomne høringssvar blive behandlet og indgå i den endelige politiske behandling af forslaget. 

Skriv dine bemærkninger på Lokalplanportalen

Eller pr. brev til
Hørsholm Kommune
Team Plan og Byg
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Lokalplanforslaget kan ses her

Forslag til Kommuneplantillægget kan ses her

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen og beslutning kan ses her

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje