Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Politikker, planer og strategier

Politikker, planer og strategier

Her finder du en samlet oversigt over aktuelle politikker, planer og strategier, som vi arbejder ud fra i Hørsholm Kommune.

Tværgående

Beredskabsplan

Hørsholmstrategien

Indkøbspolitik

Kommunikationspolitik

Opkrævningspolitik

Politik for beskyttelse af persondata

Økonomistyringshåndbog

 

By og grønne områder

Affaldsplan 2023-2035

Affaldsplan Bilag 1

Affaldsplan Bilag 2

Arkitekturpolitik

Boligpolitik

Boligredegørelse (2019)

Grøn strategi for Usserød Kongevej

Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015

Kommuneplan 2021-2033

Lokalplaner

Mastepositionsplan

Skabelon for Bæredygtigt byggeri og renovering (2023)

Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Vejledning om skiltning i Hørsholm Kommune

 

Børn og Unge

Beredskabsplan ved overgreb på børn

Sammenhængende børne- og ungepolitik (2019-2022)

Strategi for udsatte børn og unge

Tidlig indsats – rettidig udvikling (2017 & 2019)

Vision 0-18 år: Vi er fælles om det gode børne- og ungeliv

 

Erhverv og Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan 2023

Detailhandelsanalyse (2019)

Erhvervsstrategi 2020-2025

 

Handicap

Handicappolitik

 

Klima, miljø og bæredygtighed

Biodiversitetsstrategi

Aktivitetskatalog 2021-2022

Plejeplan for Rungstedlund

Oversigtskort over Rungstedlund

Plejeplan for Usserød Ådal

Drifts- og plejeplan for Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads

Energiplanlægning for Fredensborg og Hørsholm Kommuner på 10 års sigt 2011-2021

Grøn varme – Fælles strategi for fossilfri varmeforsyning i senest 2035 (2022)

Grøn varme - Bilagsrapport

Klimahandlingsplan: "Klimabevidst hverdag, hver dag"

Kyststrategi

Kyststrategien: Bilag 1: Natur, landskabs og adgangsanalyse

Kyststrategien: Bilag 2: Kystbeskyttelsesmetoder

Kyststrategien: Bilag 3: Teknisk baggrundsrapport og de anbefalede løsningsforslag for de 8 delstrækninger

Miljøtilsynsplan 2021-2025

Mobilitetsplan for Hørsholm Kommune

Natur- og Friluftsplan

Spildevandsplan

Udviklingsplan for Rungsted Kyst (rungstedkyst.horsholm.dk)

Varmeplan

 

Kultur, idræt og fritid

Bibliotekspolitik

Pixiudgave af Bibliotekspolitikken

Hørsholm Biblioteks Udviklingsplan (skriv til Kultur og Fritid: kof-post@horsholm.dk for at få den tilsendt)

Folkeoplysningspolitik

Idrætspolitik (skriv til Kultur og Fritid: kof-post@horsholm.dk for at få den tilsendt)

Kulturpolitik

Politik for frivilligt, socialt og humanitært arbejde

Udstillings- og arrangementspolitik

 

Sundhed

Alkoholpolitik

 

Ældre

Værdighedspolitik: En værdig ældrepleje

Ældrepolitik: Hørsholm hele livet

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...