Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyhed Digitalisering øger brandsikkerheden i Hørsholm Kommune

Digitalisering øger brandsikkerheden i Hørsholm Kommune

For at leve op til de nye regler digitaliserer Hørsholm Kommune deres brandsikringsarbejde og søsætter en ny digital platform på alle kommunens mere end 60 ejendomme fra maj 2024. Ejendommene rummer alt fra skoler og daginstitutioner til plejehjem, idrætsfaciliteter og kulturinstitutioner.

Den nye webplatform fungerer som et kombineret styrings-, planlægnings- og ressourceværktøj, der vil give overblik over det lovpligtige brandsikkerhedsarbejde.


Projektlederne Benjamin Redsted Uhlemann og Rene Ottesen fra Hørsholm Kommune har været rundt på alle kommunens ejendomme i forbindelse med opstart af den nye webplatform: ”Implementeringen af en ny digital platform kræver en kommunikationsindsats og ikke mindst velvilje fra de berørte parter. Derfor har vi været ude at tale med de ansatte på de enkelte ejendomme, og i den forbindelse har det været positivt at opleve, hvordan alle, og ikke mindst de tekniske servicemedarbejdere, der primært skal anvende platformen, har været positive og interesserede i at lære den nye webplatform at kende.

Vi er bekendt med at de øgede dokumentationskrav kan kræve ekstra ressourcer, særligt for de tekniske servicemedarbejdere, hvorfor det er vigtigt for os at bistå med et digitalt program, som understøtter dette arbejde mest effektivt. Overblikket har ligeledes hjulpet os med at identificere dele af de steder, hvor vi har et efterslæb, som vi er i fuld gang med at udbedre”, fortæller Benjamin Redsted Uhlemann.


Struktur giver øget brandsikkerhed

Carsten Jensen, der er myndighedschef i Nordsjællands Brandvæsen, hilser implementeringen af den nye webplatform velkommen: ”Den løbende kontrol med de brandtekniske installationer, som lovmæssigt skal foretages, er helt afgørende for at sikre, at vi har kommunale bygninger med ordentlig brandsikkerhed. Derfor hilser jeg det også meget velkomment, når Hørsholm Kommune tager opgaven på sig og sætter kontroller og eftersyn i system på denne måde. Det er i sidste ende med til at øge vores fælles brandsikkerhed i de bygninger, som vi selv, vores børn, ældre og sårbare færdes i til daglig.

 Hørsholm Kommune har lokale enheder fx skoler, idrætshal mm. delvist ansvar for brandsikkerheden samtidig med, at webplatformen giver et centralt overblik for forvaltningen på Rådhuset.

I forbindelse med digitaliseringen af brandsikkerheden har Hørsholm Kommune derudover indgået et tættere samarbejde med beredskabet.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...