Skip til hoved indholdet
  Hjem Nyhed Borgerforslag

Borgerforslag

Som borger i Hørsholm Kommune kan du stille et forslag, som kan blive behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Har du noget, som du gerne vil ændre eller forbedre eller forslag til at starte et nyt projekt? Forslag er typisk konkrete ideer, der er knyttet til lokalpolitik, og som udspringer af et behov, et ønske eller en drøm. Det kan være dit helt eget forslag eller måske et samarbejde mellem flere borgere. For at din sag kan blive optaget på kommunalbestyrelsens møde, kræver det, at der er 100 borgere, der står bag dit forslag.

Hvordan kommer du igang?

Først skal du tjekke, om dit forslag opfylder disse kriterier:

 1. Du skal være bosiddende i Hørsholm Kommune for at kunne oprette et borgerforslag.
 2. Forslag kan godt indsendes på vegne af en forening, men vi anbefaler at den person, som er tovholder på forslaget, også er den der opretter forslaget.
 3. Forslag skal omhandle kommunale opgaver – dvs. tiltag, som kommunen har bemyndigelse til at igangsætte med godkendelse fra Kommunalbestyrelsen.
 4. Forslag skal have bred appel, dvs. at det skal være relevant for flere.
 5. Forslag må ikke indeholde fortrolige eller personfølsomme oplysninger, og det må ikke have krænkende eller truende indhold.
 6. Forslag kan ikke behandles indenfor samme valgperiode igen, hvis Kommunalbestyrelsen allerede har behandlet og truffet beslutning om et lignende forslag.
 7. Forslag skal bakkes op af 100 underskrifter fra andre borgere inden for en periode på 3 måneder (fra forslaget oprettes), for at forslaget kan blive behandlet i Kommunalbestyrelsen.
 8. Du er selv ansvarlig for at udbrede kendskab til dit borgerforslag. En oplagt mulighed er at bruge de sociale medier. Hørsholm Kommune deltager ikke i kommunikation vedr. borgerforslag ud over distribution/offentliggørelse af dagsordener til møder.
 9. I månederne op til et kommunalvalg vil det ikke være muligt at få sit forslag behandlet i Kommunalbestyrelsen. Borgerforslag følger reglerne for spørgetid, som er suspenderet 2 måneder før et kommunalvalg.

Hernæst skal du beskrive dit forslag

Giv dit forslag en relevant titel. Titlen er overskriften på dit forslag og skal være kort og dækkende for forslagets indhold. Titlen kommer til at fremgå af Kommunalbestyrelsens mødedagsorden, såfremt forslaget får nok stemmer. Vær derfor omhyggelig med ordvalget.

Uddyb dit forslag i et omfang, så politikere og administration forstår ideen og omfanget med det. Beskriv, hvad det konkret er, du foreslår. Som kommune forventer og ønsker vi at skabe løsninger sammen med borgerne. Fortæl os, hvordan du forestiller dig, at forslaget gennemføres. Begrund dit forslag og kom ind på følgende:

 • Hvilke problemer skal forslaget løse?
 • Hvorfor stiller du forslaget?
 • Hvorfor er dit forslag aktuelt lige nu?
 • Hvilken effekt ønsker du at opnå med dit forslag?
 • Hvem kan få glæde af dit forslag?
 • Hvad tror du, at det vil koste at gennemføre forslaget?
 • Kræver forslaget driftsvedligeholdelse på lang sigt? Uddyb gerne.
 • Hvad kan du selv (eller andre medborgere) bidrage med i forbindelse med realiseringen af forslaget? 

 

Send dit forslag og begynd indsamlingen af underskrifter 

Du sender dit borgerforslag til pop-post@horsholm.dk 

Når administrationen har modtaget dit forslag, lægger vi det på hjemmesiden, så alle kan se det. Måske kontakter vi dig, hvis vi mener, at forslaget har brug for flere oplysninger. Derefter er det op til dig at indsamle 100 underskrifter fra Hørsholm-borgere, der støtter dit forslag. Senest 3 måneder efter at du har fået dit forslag lagt på kommunens hjemmeside, skal du indsende de 100 underskrifter. Underskrifterne kan også afleveres på rådhuset, Slotsmarken 13. 

Når du har opnået 100 stemmer

Når et borgerforslag har nået 100 stemmer inden for 3 måneder, vil administrationen i Hørsholm Kommune sætte det uredigerede forslag på dagsordenen på det næstkommende møde i Kommunalbestyrelsen. Herefter vil dagsordenspunktet blive publiceret på kommunens hjemmeside sammen med den øvrige mødedagsorden.

Hvis et borgerforslag ikke opnår tilstrækkeligt med stemmer inden for 3 måneder, vil forslaget ikke blive behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Tidsfrister

For at dit borgerforslag kan komme på Kommunalbestyrelsens møde, skal de 100 stemmer være administrationen i hænde stemmer senest 8 dage inden kommunalbestyrelsesmødet afholdes.

Når dit forslag behandles

Du kan følge mødet via KommuneTV eller møde fysisk op og overvære behandlingen. Efter mødet vil du få en skriftlig besked om kommunalbestyrelsens behandling af forslaget.

Du har mulighed for at fremlægge pointerne i dit forslag mundtligt for Kommunalbestyrelsen, men det er ikke et krav. Den mundtlige fremlæggelse må maks. vare 5 minutter og skal afspejle det skriftlige forslag 1:1. Du må altså ikke komme med nye oplysninger i din fremlæggelse. 

Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvad næste skridt skal være. Hvis Kommunalbestyrelsen ser muligheder i forslaget, kan vi sammen arbejde på at føre forslaget ud i livet. Den videre dialog kan foregå i det omfang og format, som initiativet kræver. Hørsholm Kommune skaber rum til dialog, så de rette ressourcer kan komme i spil.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...